Szkolenia dla placówek ochrony zdrowia

GRANICE EMOCJONALNE W RELACJACH Z PACJENTAMI

Jedną z zasadniczych umiejętności w pracy z pacjentami jest utrzymanie równowagi pomiędzy zaangażowaniem i empatią a ochroną swoich emocjonalnych granic . Przekraczanie tych granic przez pracowników i pacjentów niesie w konsekwencji wyczerpanie i wypalenie zawodowe. Zrównoważona misja zawodowa i konstruktywna rola w relacjach z pacjentami służą efektywnej pracy. Szkolenie dedykowane jest pracownikom placówek medycznych, którzy szczególnie są narażeni na przekraczanie granic zaangażowania emocjonalnego i tego konsekwencje, również poznawcze i zdrowotne.

CELE INDYWIDUALNE:
·wzrost świadomości granic emocjonalnych w relacjach z pacjentami
·nabycie umiejętności utrzymania balansu pomiędzy zaangażowaniem i ochroną swoich granic
·wzrost świadomości swojej misji i roli w relacjach z pacjentami
·zwiększenie efektywności
·obniżenie poziomu stresu w pracy
·wzrost umiejętności przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

CELE ORGANIZACJI:
·zmniejszenie poziomu stresu wśród pracowników
·przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
·zwiększenie efektywności zespołu
·zapobieganie fluktuacji pracowników

PSYCHOLOGIA OBSŁUGI PACJENTA-ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH SYTUACJI

CELE SZKOLENIA

  • wzrost umiejętności efektywnej obsługi pacjentów/opiekunów
  • zmniejszenie ilości trudnych sytuacji z pacjentami/opiekunami
  • nabycie umiejętności skutecznego działania w sytuacjach skarg i zastrzeżeń
  • poznanie technik oddziaływania wobec różnych typów pacjentów/opiekunów
  • wzrost motywacji do pracy
  • obniżenie poziomu stresu pracowników
  • zmniejszenie fluktuacji  pracowników