PSYCHOLOGIA OBSŁUGI PACJENTA-ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH SYTUACJI

CELE SZKOLENIA
  • wzrost umiejętności efektywnej obsługi pacjentów i ich opiekunów
  • zmniejszenie ilości trudnych sytuacji z pacjentami i ich opiekunami
  • nabycie umiejętności skutecznego działania w sytuacjach skarg i zastrzeżeń
  • poznanie technik oddziaływania wobec różnych typów pacjentów/opiekunów
  • wzrost motywacji do pracy
  • obniżenie poziomu stresu pracowników
  • zmniejszenie fluktuacji  pracowników

 

PROGRAM 

 

Postawy wobec trudnych sytuacji z pacjentami i ich opiekunami

analiza postaw , przeramowanie trudności , wewnętrzne poczucie kontroli            

Kierowanie rozmową w sytuacjach sprawiających trudność

rozpoznawanie sygnałów niewerbalnych, kontrolowanie własnych, wpływanie na klienta, techniki uważnego słuchania, budowanie  wypowiedzi , dynamika rozmowy, dostosowywanie się do różnych stylów komunikowania się

Radzenie sobie z trudnymi emocjami w kontakcie z pacjentem/opiekunem

techniki kontrolowania emocji własnych i pacjentów/opiekunów, techniki antystresowe

Zasady asertywności w relacjach z pacjentami/opiekunami

grzeczne i stanowcze stawianie granic osobom inwazyjnym, odmawianie pozwalające na podtrzymanie dobrych kontatów, umiejętność przyznania się do błędów

Zaspokajanie potrzeb psychologicznych pacjentów i ich opiekunów

koncepcja potrzeb psychologicznych, rozpoznawanie i techniki odpowiadania na nie

Reagowanie na skargi i zażalenia

Procedura 6 Kroków, Procedura „Czerwonego Dywanu”

Oddziaływanie na różne typy pacjentów/opiekunów

agresywny, roszczeniowy, bezradny, niesłuchający, różne typy metaprogramów

Superwizja obsługi pacjenta/opiekuna

analiza zachowań pacjentów/opiekunów i osób ich obsługujących, poszukiwanie rozwiązań