GRANICE EMOCJONALNE W RELACJACH Z PACJENTAMI

Jedną z zasadniczych umiejętności w pracy z pacjentami jest utrzymanie równowagi pomiędzy zaangażowaniem i empatią a ochroną swoich emocjonalnych granic . Przekraczanie tych granic przez pracowników i pacjentów niesie w konsekwencji wyczerpanie i wypalenie zawodowe. Zrównoważona misja zawodowa i konstruktywna rola w relacjach z pacjentami służą efektywnej pracy. Szkolenie dedykowane jest pracownikom placówek medycznych, którzy szczególnie są narażeni na przekraczanie granic zaangażowania emocjonalnego i tego konsekwencje, również poznawcze i zdrowotne.

 

CELE INDYWIDUALNE:
·wzrost świadomości granic emocjonalnych w relacjach z pacjentami
·nabycie umiejętności utrzymania balansu pomiędzy zaangażowaniem i ochroną swoich granic
·wzrost świadomości swojej misji i roli w relacjach z pacjentami
·zwiększenie efektywności
·obniżenie poziomu stresu w pracy
·wzrost umiejętności przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

CELE ORGANIZACJI:
·zmniejszenie poziomu stresu wśród pracowników
·przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
·zwiększenie efektywności zespołu
·zapobieganie fluktuacji pracowników

 

PROGRAM

 

Misja i rola w relacjach z pacjentami
· definicja misji zawodowej
·możliwości i ograniczenia dotychczasowej misji
·destruktywne role w relacjach z pacjentami
(m.(m.in. Ratownik, Matka-Karmicielka, Uzdrowiciel)

Konsekwencje braku balansu w zaangażowaniu w pacjentów
·mechanizm wypalenia zawodowego
·konsekwencje zawodowe i osobiste pracownika
·negatywne konsekwencje doświadczane przez pacjenta

Zdefiniowanie efektywnej zawodowo misji i roli
·asertywność wobec samego siebie
· zbalansowana empatia
·przeformułowanie osobistej misji zawodowej
·budowanie konstruktywnej roli w relacjach z pacjentami

Techniki budowania odporności emocjonalnej
· przeramowanie doświadczenia
·techniki neurolingwistyczne zmiany stanów
·techniki pracy z ciałem