Szkolenia dla administracji publicznej

PSYCHOLOGIA OBSŁUGI KLIENTA-ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH SYTUACJI

CELE SZKOLENIA

 • wzrost umiejętności efektywnej obsługi klienta
 • zmniejszenie ilości trudnych sytuacji z klientami
 • nabycie umiejętności skutecznego działania w sytuacjach skarg i zastrzeżeń
 • poznanie technik oddziaływania wobec różnych typów klientów
 • wzrost motywacji do pracy z klientami
 • obniżenie poziomu stresu pracowników
 • zmniejszenie fluktuacji  pracowników

 

ASERTYWNOŚC W ZARZĄDZANIU

CELE  SZKOLENIA

 • rozwój postawy asertywnej w relacjach z podwładnymi
 • poznanie narzędzi asertywnej komunikacji
 • poznanie technik radzenia sobie z manipulacjami
 • poznanie technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych
 • zwiększenie osobistej skuteczności w zarządzaniu
 • rozwój autorytetu szefa
 • wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z podwładnymi
 • zmniejszenie ilości trudnych sytuacji w kontakcie z podwładnymi
 • zmniejszenie obciążenia stresem i negatywnymi emocjami

 

WYWIERANIE WPŁYWU W ZARZĄDZANIU

CELE SZKOLENIA
· zwiększenie umiejętności wywierania wpływu w zarządzaniu
· zmniejszenie ilości trudnych sytuacji w relacjach z pracownikami
· zwiększenie skuteczności w przekonywaniu innych
· zwiększenie umiejętności zmieniania oporu we współpracę
· zwiększenie świadomości i umiejętności radzenia sobie z manipulacjami