ASERTYWNOŚC W ZARZĄDZANIU

CELE  SZKOLENIA
 • rozwój postawy asertywnej w relacjach z podwładnymi
 • poznanie narzędzi asertywnej komunikacji
 • poznanie technik radzenia sobie z manipulacjami
 • poznanie technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych
 • zwiększenie osobistej skuteczności w zarządzaniu
 • rozwój autorytetu szefa
 • wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z podwładnymi
 • zmniejszenie ilości trudnych sytuacji w kontakcie z podwładnymi
 • zmniejszenie obciążenia stresem i negatywnymi emocjami

 

PROGRAM

 

I dzień
 • Definicja i model asertywności
 • Test Mapa Asertywności – określenie poziomu umiejętności i obszarów wrażliwych
 • Cztery typy postaw w relacjach z podwładnymi i ich konsekwencje
 • Bariery w asertywności
 • Asertywne budowanie autorytetu szefa
 • Techniki asertywnego udzielania informacji zwrotnej rozwojowej i dyscyplinującej
 • Asertywne wydawanie poleceń
 • Technika asertywnej odmowy
 • Asertywna reakcja na krytykę uzasadnioną i nieuzasadnioną

Przerwa 10-14 dni, w trakcie której uczestnicy  trenują poznane techniki w sytuacjach zawodowych.

II dzień
 • Superwizja asertywnych działań uczestników  – analiza doświadczeń, korekta zachowań
 • Strategie radzenia sobie z manipulacjami
 • Asertywne reagowanie na wrogość i zachowania inwazyjne
 • Techniki radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami blokującymi asertywność
 • Asertywność a wywieranie wpływu w zarządzaniu ,adekwatne stosowanie narzędzi z obu
  obszarów
 • Osobisty plan rozwoju postawy i zachowań asertywnych