WYWIERANIE WPŁYWU W ZARZĄDZANIU

 

CELE SZKOLENIA
· zwiększenie umiejętności wywierania wpływu w zarządzaniu
· zmniejszenie ilości trudnych sytuacji w relacjach z pracownikami
· zwiększenie skuteczności w przekonywaniu innych
· zwiększenie umiejętności zmieniania oporu we współpracę
· zwiększenie świadomości i umiejętności radzenia sobie z manipulacjami

PROGRAM  

1.Manipulacja czy wywieranie wpływu?
m.in. podobieństwa i różnice, rezultaty krótko- i długofalowe, win-win w wywieraniu wpływu

2.Dlaczego wywieranie wpływu w zarządzaniu daje  w pewnych sytuacjach lepsze rezultaty niż asertywność?
m.in. „miękkie” rozwiązywanie trudnych sytuacji, uzyskiwanie zmiany u odbiorcy przy „zachowaniu twarzy” przez niego

3.W jaki sposób wywierać wpływ narzędziami języka ciała?
m.in. obserwowanie subtelnych sygnałów niewerbalnych, budowanie kontaktu na poziomie nieświadomym, wywoływanie pożądanego stanu odbiorcy wobec nas i naszych propozycji, szybkie wyciszanie negatywnych emocji drugiej strony

4.Jak dopasowywać zachowanie do odbiorcy?
m.in. różnice w przetwarzaniu informacji, metaprogramy motywacyjne, słownictwo Poziomów Wartości wg Gravesa,   komunikacja perswazyjna -wzorce presupozycji i implikacji