SPOSOBY NA STRES

CELE INDYWIDUALNE:
 • poznanie technik błyskawicznego zmniejszania dezorganizującego stresu
 • nabycie umiejętności utrzymania wysokiej efektywności działania w sytuacjach dużego obciążenia
 • poznanie technik szybkiego podnoszenia energii
 • wzrost motywacji do wykonywania trudnych zadań
 • stosowanie profilaktyki antystresowej

CELE ORGANIZACJI:

 • zdecydowany wzrost efektywności pracowników, również w sytuacjach kryzysowych
 • zmniejszenie liczby trudnych sytuacji w realizacji zadań
 • redukcja konsekwencji stresu, w tym zwolnień lekarskich i fluktuacji pracowników

PROGRAM

 • mechanizmy psychologiczne i fizjologiczne stresu
 • błyskawiczne zmniejszanie napięcia- techniki zmiany submodalności
 • przeramowanie kontekstu i treści interpretacji doświadczenia
 • szybkie wyciszanie „gonitwy myśli”- technika „Alpha Gate”
 • zmniejszanie stresu związanego z kontaktem z „trudnymi ludźmi”- technika „Panoramy Społecznej
 • szybki dostęp do pożądanych stanów umysłu i ciała /np. energii i koncentracji/-  „Dopalacz Neuronalny”
 • zarządzanie pracą umysłu w sytuacjach presji czasu – techniki Time Line
 • szybka regeneracja- „Osobista Komora Dekompresyjna”
 • zmniejszanie napięcia mięśniowego-trening neuromięśniowy Jacobsona, trening autogenny
 • zmiana procesów fizjologicznych-techniki oddechowe
 • mentalne zmniejszanie stresu – techniki wizualizacyjne /szybkie i rozbudowane/
 • Dekalog Antystresowy – 10 Zasad Zrównoważonego Życia
 • profilaktyka antystresowa-stworzenie osobistego planu działania